Wie kent de horrorverhalen niet van Jansen Steur, een onbevoegde arts die jarenlang handelingen kon verrichten terwijl zijn registratie was ingetrokken. Met dramatische gevolgen voor patiënten. Of een verzorgster die onbevoegd toch aan het bed staat en fouten maakt?

De druk op aannemen van personeel is groot. Dit mag en hoeft niet ten koste te gaan van de zorgvuldigheid. Alleen controleren bij indiensttreding is niet genoeg. Tussendoor kan iemand op een andere plek in de fout gaan. Iemand die echt kwaadwillend is, kan zelfs mogelijk met een nummer van iemand anders in AFAS terecht komen. Dan is alleen checken op geldigheid niet voldoende.

Hoe kunnen de risico’s op onbevoegde zorg worden voorkomen? Hoe kan beleid ten aanzien van omgang met BIG worden geborgd in AFAS?

Wil je weten hoe andere organisaties in de zorg hiermee omgaan? En hoe in AFAS de processen samen met KEENBIGkoppeling risico’s kunnen uitsluiten en misbruik voorkomen?

Schrijf je in voor het webinar: Voorkom onbevoegde zorg door controles in AFAS