Privacy statement

Keen Integrations, gevestigd aan Tooropstraat 39 6813KS Arnhem, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Deze privacyverklaring behandelt de gegevens die via deze website worden opgeslagen.

Trinko Keen is de Functionaris Gegevensbescherming van Keen Integrations. Hij is te bereiken via trinko@keenintegrations.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Keen Integrations verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

In de projecten of applicaties verwerken we, afhankelijk van het project of applicatie, verschillende persoonsgegevens. Wij zullen binnen iedere applicatie een pagina opnemen met daarin de persoonsgegevens die we verwerken. Het privacy statement op deze pagina behandelt de gegevens op het contactformulier die we verwerken. Wij verwerken daar een e-mailadres en een telefoonnummer

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Keen Integrations verwerkt jouw persoonsgegevens om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om op jouw verzoek contact met je op te kunnen nemen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren 

We bewaren de contactgegevens op het contactformulier niet langer dan strikt noodzakelijk.

Delen van persoonsgegevens met derden

Keen Integrations verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Keen Integrations gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Keen Integrations neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@keenintegrations.nl.