Algemene voorwaarden Keen Integrations B.V.

Voorwaarden Nederland ICT
Keen Integrations B.V. hanteert voor alle aanbiedingen en overeenkomsten de Algemene Voorwaarden van Nederland ICT. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30174840.  Via de button ‘Voorwaarden Nederland ICT‘ kun je deze voorwaarden downloaden.

Verwerkersovereenkomst
De medewerkers van Keen Integrations B.V. werken onder hun eigen verwerkersovereenkomst welke na akkoord op onze offerte op aanvraag via de mail aangeboden zal worden voor een digitaal rechtsgeldig akkoord. Een voorbeeld van onze bewerkersovereenkomst is te  downloaden via de button ‘Verwerkersovereenkomst‘ aan de rechterkant van deze pagina.

Een deel van onze koppelingen en integraties realiseren wij voor je in Nodum.  Meer informatie over Nodum is te vinden op www.nodum.io en de wijze waarop de beveiliging van Nodum projecten geregeld is vind je terug onder de button ‘Beveiliging Nodum’.

Hosting & Onderhoud
Voor hosting, onderhoud en het monitoren van een project onder ons beheer vragen wij een vergoeding van 750,- euro per jaar.  Voor dit bedrag verzorgen wij de benodigde updates van het project en monitoren actief met bugsnag op voorkomende foutmeldingen bij de koppeling met AFAS en is onze standaard SLA van toepassing.

Wij gaan uit van fair use inzake het gebruik van het project. Mochten wij constateren dat er extreem veel dataverkeer over het project gaat en er extra opslagdata of monitoring noodzakelijk is dan zullen wij het jaartarief evalueren en bijstellen. Heb je vragen over fair use in jouw situtatie laat het ons dan gerust weten.

Niet inbegrepen in het bedrag voor hosting, onderhoud en monitoring zijn:

  • Het onderzoeken/analyseren van foutmeldingen
  • Benodigde aanpassingen in de programmatuur
  • Gewenste uitbreidingen van de oplossing

Service Level Agreement
Na oplevering van een door Keen Integrations B.V. gerealiseerd project valt dit project direct onder onze standaard SLA indien de hosting plaatsvindt via een abonnement vanKeen Integrations B.V. Onze standaaard Service Level Agreement is te downloaden via de button ‘Service Level Agreement‘.

Binnen onze standaard SLA zijn update’s van AFAS of een gekoppelde applicatie welke disfunctioneren veroorzaakt in het door ons gerealiseerde project niet inbegrepen. Lees meer hierover op onze speciale FAQ pagina.  Het is wel mogelijk deze update’s op te nemen in een apart overeengekomen SLA. Wil je hier meer over weten neem dan contact met ons op.