In februari wordt versie 2.0 van KEENzorgplanning uitgerold. Op verzoek gaan we de arbeidstijdenwetcontrole toevoegen. In de praktijk wordt hier goed rekening gehouden en soms is het ‘nood breekt wet’.  Om aan wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen is het belangirjk om als werkgever een goede urenregistratie en controle op de arbeidstijdenwet aan te bieden. Deze voegen we nu toe.

Daarnaast maken we het mogelijk om de werkzaamheden van invalkrachten te verdelen over de verschillende kostenplaatsen. Zij kunnen zelf aangeven op welke kostenplaats ze gewerkt hebben. Zo is er inzicht voor welke teams welke kosten gemaakt zijn. Ook de inzet van de invalkrachten.

Over de arbeidstijdenwet uit informatie van de rijksoverheid
Een werkgever moet een deugdelijke registratie van de gewerkte uren bijhouden. Er zijn geen eisen aan de vormgeving gesteld, maar uit de registratie moet de Arbeidsinspectie wel kunnen zien of de Arbeidstijdenwet is nageleefd. Een werkgever moet het arbeidspatroon van de werknemers schriftelijk vastleggen. Iedere werknemer moet het kunnen inzien.

Het enige verschil tussen planning en gewerkte uren is dat planning over de toekomst gaat en de urenregistratie over het verleden. Om die reden hebben we het in al onze applicaties eenvoudig gemaakt om correcties op de planning door te geven. Op die manier hoeft er geen aparte urenregistratie bijgehouden te worden.

Meer weten over KEENzorgplanning?

Klik hier voor meer informatie over plannen of  download de whitepaper.

 

Contact opnemen?

Heb je een uitdaging? Wil weten hoe AFAS nog beter voor je kan werken?