‘Onbevoegde arts kon jarenlang zijn gang gaan’

We kennen de berichten uit de media wel, waarin wordt geschreven over artsen of andere zorgverleners die jarenlang hun praktijk konden uitoefenen zonder dat er gecontroleerd was of zij nog wel bevoegd waren hun beroep uit te oefenen of bepaalde handelingen uit te voeren. Stelt u zich voor dat uw cliënt (zonder het te weten) wordt geopereerd door een onbevoegd arts. Of dat het niet uw cliënt maar uzelf betreft, of uw kind, ouders of partner? Het idee doet de koude rillingen over onze rug lopen en roept direct de vraag op hoe dat toch mogelijk is? Er is toch een openbaar register waar deze mensen worden geregistreerd? Is er dan geen mogelijkheid om doorlopend te controleren of zorgverleners wel bevoegd zijn?

Het BIG Register

Natuurlijk is er zo’n register: Het BIG-register (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg). Het BIG-register geeft duidelijkheid over de bevoegdheid van een zorgverlener. Er staan meer dan 340.000 zorgverleners geregistreerd in het BIG-register. Iedereen kan het register raadplegen op het internet.

Maar wiens verantwoordelijkheid is dat dan? Is dat de verantwoordelijkheid van de cliënt? Eventjes het BIG Register raadplegen voordat die naar de tandarts of verloskundige gaat? Of is dit de verantwoordelijkheid van de instelling die de zorg aan de cliënt verleent?

‘Ondoenlijk om dagelijks de bevoegdheid van honderden zorgverleners te checken’

Natuurlijk is dit de verantwoordelijkheid van de instelling waar de cliënt de behandeling ondergaat. De zorgverlener is daar immers in loondienst, of op een andere manier verbonden aan de instelling. De cliënt heeft er recht op om ervan uit te mogen gaan dat degene die ‘de spuit zet’ ook daadwerkelijk daartoe bevoegd is. Het is echter niet zo eenvoudig als het lijkt..

Veel instellingen hebben vele honderden professionals in dienst die zich met hart en ziel inzetten voor de cliënt. Toch is het van het grootste belang dat deze mensen bevoegd zijn. Doordat het BIG Register tot voor kort slechts per persoon handmatig kon worden geraadpleegd, is het voor deze instellingen onmogelijk om dagelijks honderden checks handmatig uit te voeren op de bevoegdheid van hun mensen. De kosten en tijd die daarmee gepaard gaan zijn ondanks het grote belang niet te verantwoorden en praktisch is dit nauwelijks uitvoerbaar. Daardoor wordt deze controle hooguit een enkele keer per jaar of steekproefsgewijs uitgevoerd.

Gelukkig is er nu een technologische innovatie waardoor deze problemen tot het verleden behoren.

Garantie op de bevoegdheid van zorgverleners voor instellingen die werken met AFAS Profit

In samenwerking met AFAS Software heeft Keen Integrations B.V. nu een koppeling ontwikkeld die dagelijks de bevoegdheid van alle BIG Geregistreerden automatisch controleert. Daardoor vervallen de uitputtende handmatige controles, wordt enorm veel tijd en geld bespaard en het allerbelangrijkste: de instelling kan haar cliënt garanderen dat haar zorgverleners bevoegd zijn om de behandelingen uit te voeren. Dit zorgt niet alleen voor een geruststellend gevoel voor de cliënt en de instelling, het zorgt ook voor een verbetering van de kwaliteit van de zorg!

Hoe werkt het?

Vanuit de dagelijkse controle die wordt uitgevoerd door de koppeling worden er drie ‘taken’ automatisch gegenereerd en verzonden naar de juiste persoon. Hierdoor worden een tijdige verlenging van de registratie, een opgelegde tuchtmaatregel of ongeldigverklaring van de registratie automatisch gerapporteerd. Zonder één druk op de knop.

De koppeling en de bijbehorende workflows wordt volledig ingericht en werkend opgeleverd door Keen Integrations B.V..

Klik hier voor meer informatie over de BIG-koppeling.

Wie is Keen Integrations?

Het bouwen van Add-ons op software van AFAS Profit, gekenmerkt door integratie, praktisch gebruik en toegevoegde waarde. Dat doet Keen Integrations met het doel gebruikers in staat te stellen om het maximale uit de software te halen.

De producten van Keen Integrations integreren naadloos met AFAS Profit en InSite en voorzien in de behoefte van de gebruiker om net die extra functionaliteit te creëren die in de software ontbreekt. Innovatie is ons ding, met een duidelijke drang naar inzet van technologie waar niet alleen ondernemingen en instellingen, maar ook de maatschappij baat bij heeft.

Wilt u meer informatie? Neem contact op met Trinko Keen via trinko@keenintegrations.nl . U kunt ook hieronder in de reacties aangeven interesse te hebben, dan nemen wij contact met u op.