11 oktober: gratis webinar ‘Gebruiksvriendelijk declareren voor externen en vrijwilligers in AFAS’

Hoe zorg je ervoor dat studenten, gastdocenten, promovendi die door jouw organisatie worden ingehuurd makkelijk hun kosten kunnen declareren, zonder dat dit administratieve druk veroorzaakt? In dit webinar leer je meer over het hele proces van inhuur tot en met uitbetaling. Zowel vanuit het perspectief van de declarant als vanuit de administratieve afhandeling.

Inhuur van externen is essentieel. Zorg ervoor dat de externen tevreden zijn én verminder tegelijkertijd de adminsitratieve last.

Aan goede werkstudenten komen is een uitdaging. Zorgen dat kosten en gewerkte uren die gemaakt zijn makkelijk kunnen worden ingediend en snel worden uitbetaald, maakt het verschil tussen tevreden externen die meer voor je willen doen of juist niks meer voor je doen.

Hoe je ervoor kunt zorgen dat afhandeling van declaraties een eenvoudig proces wordt leer je in dit webinar.

In dit webinar leer je meer over:

  • Het gehele proces van aanmaken van een opdracht voor een evenement tot en met uitbetaling van de declaraties;
  • Het perspectief van de declarant;
  • Het perspectief van finance en control;
  • Het perspectief van de inhuurder van de declaranten;
  • KEENdeclaratie als oplossing voor declareren door externen

Het is niet makkeijk om de juiste mensen te krijgen om in te huren. Zorg ervoor dat de afhandeling van declaraties niet tot frustratie leidt. En tegelijkertijd dat jouw organisatie geen (onnodig) tijd verliest aan administratieve afhandeling van declaraties.

Wij gebruiken jouw contactgegevens uitsluitend voor de uitnodiging en het opvolgen van het webinar.

Eenvoudige declaratieoplossingen voor AFAS